Čeští vojáci v Afghánistánu převzali americká ocenění za službu v nasazení

Autor: Tiskový informační důstojník 9. strážní roty

Příslušníci 9. strážní roty převzali během slavnostního nástupu na letecké základně Bagram ocenění americké armády za službu v zahraniční operaci.

Čeští vojáci v Afghánistánu převzali americká ocenění za službu v nasazení

Zástupce velitele amerických sil v Afghánistánu generálmajor Leopoldo A. Quintas Jr předal třem českým vojákům bronzovou hvězdu a dvaceti osmi udělil vyznamenání americké armády za zásluhy. Generál Quintas ocenil odhodlanost a píli českých vojáků a vyjádřil naději, že úspěšná spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.

Česká strana vyjádřila své uznání vojákům amerického velení, kterému naši vojáci v Afghánistánu podléhají a také příslušníkům americké námořní pěchoty a gruzínské armády, se kterými čeští vojáci spolupracovali při plnění operačního úkolu v Afghánistánu. Velitel roty kapitán Roman Rostás předal vybraným koaličním vojákům medaili ministryně obrany České republiky za službu v zahraničí.

Kapitán Roman Rostás předal během slavnostního ceremoniálu vojákům pamětní medaile 9. strážní roty. Poděkoval vojákům za výkony odvedené během půlročního nasazení a konstatoval, že jejich práce přispěla ke zlepšení bezpečnostní situace v Afghánistánu.