Čeští specialisté v Afghánistánu předali operační úkol Maďarům a Litevcům

Autor: Příslušníci DCM-B

Nasaditelný spojovací modul – B (Deployable Communication Module) zkráceně nazývaný DCM-B je označení jednotky specialistů, kteří v České republice nejsou příliš známí. Je to z toho důvodu, že jsou předurčeni zejména k plnění úkolů ve prospěch NATO v zahraničních operacích a na mezinárodních cvičeních.

Další úspěšné splnění operačního úkolu hlásí z Afghánistánu nenápadná jednotka DCM-B

Třináctičlenná skupina specialistů z DCM-B byla vyslána do operace Resolute Support na území Afghánistánu v polovině dubna letošního roku. V rámci plnění operačního úkolu se jednalo především o zabezpečení nepřetržitého provozu pracoviště AMNOC (Afghan Mission Network Operation Center) a podporu uživatelů informačních a komunikačních systémů. Dva příslušníci jednotky působili na velitelství Resolute Support v centru Kábulu, ostatní byli dislokováni na severní straně kábulského mezinárodního letiště HKIA.

Na české vojáky byl po celou dobu nasazení kladen vysoký důraz v rámci znalosti jednotlivých systémů a postupu řešení incidentů. Příslušníci DCM-B výrazným způsobem přispěli svými odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k plnohodnotnému zabezpečení veškerých požadavků kladených ze strany velitelství operace Resolute Support.

Pro všechny příslušníky jednotky se působení v operaci Resolute Support stalo velkým přínosem a zdrojem zkušeností. Skupina z DCM-B předala operační úkol svým kolegům z maďarského DCM-E a litevského DCM-D počátkem září.


Česká republika, potažmo Armáda České republiky, disponuje touto jednotkou od roku 2010, kdy vznikla jako součást 101. spojovacího praporu v Lipníku nad Bečvou. V současnosti je jednotka DCM-B organizačně začleněná pod Agenturu komunikačních a informačních systémů, ale operačně je řízena 3. NSB (NATO Signal Batalion) dislokovaným v polské Bydgoszczi.