Afghánští letečtí koordinátoři trénují pod dohledem českých instruktorů

Autor: tiskový a informační důstojník 16. ÚU

Výcvik, asistence a poradenství (v angličtině pod zkratkou TAA – Training, Assist and Advise), to je v současné době primární úkol několika příslušníků Vzdušných sil AČR nasazených na území Afghánistánu. Jednou z oblastí, kde naši vojáci v rámci mise Resolute Support zanechávají významnou stopu, je realizace výcviku tzv. Afghánských leteckých koordinátorů (Afghan Tactical Air Coordinator – ATAC). Podílejí se na něm prostřednictvím předsunutého leteckého návodčího zastávajícího post instruktora.

Afghánští letečtí koordinátoři trénují pod dohledem českých instruktorů

Každý výcvikový cyklus trvá osm týdnů a je zakončen ostrými leteckými střelbami pod dozorem koaličních instruktorů. Účastní se ho vždy přibližně deset až dvacet studentů v závislosti na možnostech afghánských vzdušných sil. První den probíhá přezkoušení z tělesné přípravy a předání základních informací o obsahu kurzu. V následujících dnech a týdnech se studenti postupně seznamují s dovednostmi, které mají zkvalitnit jejich působení v operacích ve prospěch Afghánské národní armády.

Mezi takové dovednosti patří například dokonalé zvládnutí radiostanice či zacházení s mapou a kompasem. Další část kurzu je zaměřena na zvládnutí procesů nezbytných k identifikaci a popsání cíle posádce letadla a jeho následné neutralizaci. Celý kurz je zakončen závěrečným cvičením s leteckou podporou a slavnostním vyřazením studentů.

Dobře zaběhnutý kurz

„Vypadá to jako jednoduchý a dobře zaběhnutý kurz s jasnou osnovou. A ono to tak opravdu je. Bez značného úsilí předchůdců na mojí pozici by to ale nebylo možné,“ řekl nadporučík M. H., příslušník jednotky předsunutých leteckých návodčích (tzv. FAC) z Náměště nad Oslavou. Jeho úkolem je nyní dbát na dodržování nastavených standardů a v případě potřeby výcvik dále rozvíjet dle aktuálních požadavků asymetrického bojiště.

V letošním roce byly úspěšně ukončeny již dva kurzy, další cyklus plánují instruktoři zahájit v brzké době. A nejedná se o jejich jedinou aktivitu. „V následujícím období připravujeme kromě dalšího cyklu základního kurzu také kurz pro afghánské instruktory leteckých koordinátorů. Naším společným cílem je podpořit afghánské vzdušné síly v samostatnosti při budování tzv. Air to Ground Integration Cell. To je oddělení, které je zodpovědné za podporu pozemních operací ze vzduchu,“ dodal nadporučík M. H.