11. strážní rota si na základně Bagrám v Afghánistánu připomněla sté výročí založení Československa

Autor: npor. Ivan Stanko

Sté výročí vzniku Československa si v neděli 28. října slavnostním nástupem připomněla také 11. strážní rota BAF na afghánské základně v Bagrámu, která teprve před několika dny převzala operační úkol od svých předchůdců, tedy od 10. strážní roty.

Vojáci tak vyjádřili svou sounáležitost s tradicemi Armády České republiky, stejně jako ochotu být dál obranou silou svobody českého národa.

„Armáda musí stále představovat sílu, ke které budou lidé vzhlížet s úctou a důvěrou,“ řekl během nástupu velitel roty kapitán Miroslav Maixner.

Připomněl také několik myšlenek z odkazu prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka, a to především individuální odpovědnost a aktivitu občanů k zachování demokratického a svobodného státu. Na závěr zazněla česká státní hymna.


  • Úkolem 11. strážní roty BAF úkolového uskupení AČR RS (Parwan) v operaci Resolute Support (Rozhodná podpora) je provádět bezpečnostní opatření v severní části bezpečnostní zóny Bagram v rámci společných operací s americkými a afghánskými partnery s cílem zamezit nepřátelským aktivitám namířeným proti základně. Tento úkol je naplňován zejména prováděním patrol na vozidlech.