Česká jednotka na základně Bagram rozvíjí spolupráci s praporem vojenské policie

Autor: 8. strážní rota Bagram

Příslušníci 8. strážní roty působící na mnohonárodní základně Bagram v provincii Parwan pokračují ve spolupráci s jednotkami Afghánské národní armády (ANA). Po dohovoru s velitelem 5. praporu vojenské policie tzv. 5. kandak mpgcana, který se nachází také na základně Bagram, zahájili čeští vojáci přípravu příslušníků této jednotky formou zdokonalovacího výcviku.

Česká jednotka na základně Bagram rozvíjí spolupráci s praporem vojenské policie

„Nejedná se o žádné nováčky. Někteří z nich slouží už více než pět let a mají dokonce zkušenosti s nasazením v bojové operaci na severu Afghánistánu,“ vysvětlil velitel 5. kandaku podplukovník Shafig. „Budu velice rád, když vaši příslušníci předají své zkušenosti a dovednosti mým vojákům. Velmi si vážím pomoci, neboť vaše příprava je zaměřena na praktický výcvik, který je pro mé vojáky daleko větším přínosem než teoretická příprava, které se nám dosud dostávalo. Vojáci si jednotlivé dovednosti pod vedením instruktorů vyzkouší a následně si je pak mohou v rámci našeho vlastního výcviku sami procvičit a zdokonalit se. Moc vám za vaši pomoc děkuji,“ sdělil podplukovník Shafig.

Zdravotní příprava

Součinnostní příprava je koncipována do pětidenního cyklu. Afghánští vojáci se pod vedením zkušených instruktorů z řad příslušníků 8. strážní roty zdokonalují v taktické a zdravotní přípravě. Velký zájem projevili zejména o zdravotní přípravu, kde se naučili poskytnout první pomoc při střelném zranění, správným způsobem fixovat zlomeninu nebo připravit raněného k transportu do vrtulníku. Další důležitou oblastí výcviku je taktická příprava, ve které procvičují způsoby pohybu v otevřeném terénu, kontrolu vozidel nebo správnou činnost při výbuchu improvizovaného výbušného zařízení.

Od počátku působení 8. strážní roty na základně Bagram se její příslušníci podíleli na zdokonalovacím výcviku již šesti čet afghánské armády. Tato činnost má pozitivní vliv nejen na bojovou připravenost příslušníků Afghánské národní armády, ale rovněž přispívá k přátelským vztahům a kolegialitě při plnění společných úkolů. Od července vojáci 5. kandaku spolupracují s příslušníky české jednotky nejen na patrolovací činnosti, ale i na všech ostatních operacích, do kterých byla 8. strážní rota zapojena.