Střelby z palubních zbraní vrtulníků Mi-171Š v Afghánistánu

Autor: kapitán Zdeněk Mikulka, 1. kontingent AČR ISAF - HELI UNIT

České vrtulníky Mi-171Š mají při létání v Afghánistánu na svých palubách tři kulomety PKM ráže 7,62 mm, které jsou určeny k obraně vrtulníku při jeho napadení.

Aby měla tato výzbroj svůj praktický smysl, musí být ti, kteří jí vládnou, tedy palubní střelci, opravdu dobře připraveni. Z tohoto důvodu je nutné, aby vedle operačních letů byly prováděny i efektivní cvičné letecké střelby.

Ty však mají v Afghánistánu oproti podmínkám v České republice své zvláštnosti a specifika. Předně zde nejsou žádné přísně ohraničené a vyměřené střelnice, ale spíše volné neohraničené prostory vyčleněné pro tento typ výcviku koaličních jednotek.

To přirozeně vyvolává nutnost důkladné předběžné dohody na termínu a způsobu provedení střelby. Kvalitní a především podrobná musí být i rekognoskace terénu před samotnou střelbou, což je důležité hlavně ve vztahu k místnímu obyvatelstvu, které příliš nedbá na upozornění a varování, že se jedná o nebezpečné prostory a má tendenci tato místa vyhledávat kvůli sběru vystřílených nábojnic.

Dalším faktorem, který sehrává svou roli, je to, co by se dalo nazvat „jednobarevností“ místní krajiny, kde se hůře orientuje, a složitější je zde i rozpoznávání cílů. Samotné střelby se zpočátku vlastně vůbec nelišily od plnění jakéhokoliv jiného letového operačního úkolu, protože i na „střelnici“ vzdálenou od základny několik desítek kilometrů se muselo nejdříve doletět. Kromě přípravy materiálu, zbraní a naložení většího množství munice než obvykle absolvovaly kompletní osádky vrtulníků i s palubními střelci postupně všechny požadované briefingy včetně toho předletového.

Zde se pak kromě obvyklých informací bezprostředně souvisejících s daným letem osádky blíže seznámily s cílovou plochou a terčovou situací, směry náletů a mnoha dalšími důležitými podrobnostmi. Když posléze vrtulníky přiletěly do cílového prostoru, museli kapitáni vrtulníků se svými stroji a osádkami nejprve provést průlet a důkladnou rekognoskaci terénu a terčové situace. Následně piloti označili palubním střelcům cíle pomocí takzvaného hodinového kódu. V tento okamžik již konečně přišli ke slovu samotní palubní střelci. Nejprve museli dokázat cíl ve spolupráci s piloty správně lokalizovat a identifikovat.

Pokud tato fáze proběhla správně, bylo jejich povinností co nejdříve začít takto nalezený cíl efektivně postřelovat. Snad se to vše může zdát na první pohled docela jednoduché, ale to je pouze zdání. Palubní střelec má na celou činnost jen několik sekund a přitom musí zohledňovat přinejmenším rychlost a výšku letu vrtulníku, vzdálenost od cíle a také všechny právě probíhající letové manévry. Dalším faktorem, který sehrává svou roli, je skutečnost, že palubní střelci musí být schopni zvládat celý proces ze všech střeleckých pozic, které jsou ve vrtulníku k dispozici, tedy z levých i pravých předních dveří a také ze zadního střeliště.

V průběhu střeleb proto docházelo u jednotlivých střelců ke střídání na všech stanovištích. To je nezbytné například vzhledem k nutnosti zvládnutí specifik vyplývajících z rozdílného umístění a upevnění (tzv. „lafetace“) kulometů na jednotlivých střeleckých pozicích, a také z důvodu nácviku koordinace střelby jednotlivých střelců na společný cíl (cíle), aby výsledné postřelování bylo opravdu co nejefektivnější.

„Při střelbách používáme složitější terčové situace s více cíli pro všechny střelecké pozice. Proto není výjimkou, že při takovém výcviku střílí současně všechny tři palubní zbraně najednou. Důvod je zřejmý. Snažíme se maximálně přiblížit reálné situaci, se kterou se zde můžeme setkat.“ zhodnotil provedené střelby velitel skupiny palubních střelců 1.kontingentu vrtulníkové jednotky AČR ISAF - HELI UNIT a dodal: „Prokazuje se, že výcvik pod vedením instruktorů, kteří sami byli připravováni v Anglii, a mohli těžit ze zkušeností získaných anglickými palubními střelci právě v Afghánistánu, nám přináší reálné výsledky.“

Foto: Archiv 1. kontingentu AČR ISAF - HELI UNIT