Afghánistán Lógar (ISAF)

Český Provinční rekonstrukční tým působil v afghánské provincii Lógar v rámci mise NATO ISAF od 19. března 2008 do 31. ledna 2013.

ISAF

Důvodem tohoto rozhodnutí bylo posílit účast České republiky při obnově Afghánistánu v rámci úsilí mezinárodního společenství k zajištění stability, bezpečnosti a podpory rekonstrukčního procesu této nezávislé islámské republiky. Mandát jednotky je vymezen rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1386 z roku 2001, která síly ISAF zmocnila pomáhat afghánským orgánům při zajišťování bezpečnosti, a rezolucí č. 1510 z roku 2003 rozšiřující působení sil ISAF na celé území Afghánistánu.

www.stránky

společná www stránka MO a MZV ČR 44. lehký motorizovaný prapor, Jindřichův Hradec
http://www.mzv.cz/prtlogar/ 4. brigáda rychlého nasazení, Žatec

 

Po pěti letech dochází k postupnému ukončení činnosti českého Provinčního rekonstrukčního týmu. Hlavním úkolem našich vojáků v Lógaru bylo zajistit bezpečnost českých civilních expertů v rámci probíhajícího rekonstrukčního procesu v Afghánistánu a spoluprací s místními autoritami a výcvikem afghánských bezpečnostních sil přispívat ke zvyšování stability, bezpečnosti a legitimity afghánské vlády. Prvek PSYOPS/CIMIC dále prováděl takzvané projekty rychlého dopadu zaměřené zejména na oblast školství a zdravotnictví.

11. jednotka v provincii Lógar mise ISAF

Od zahájení činnosti Provinčního rekonstrukčního týmu se v Lógaru v šestiměsíčních rotacích vystřídalo již deset českých vojenských jednotek, na jejichž práci navázala 11. jednotka Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar Armády České republiky.

Úkolem 11. jednotky bylo ukončit činnost a podporu ve prospěch projektů civilní části Provinčního rekonstrukčního týmu, dořešit ukončení smluvních vztahů v místě nasazení a zabezpečit přesuny vojenského materiálu.

Velitel 11. jednotky:

  • major Ing. Vladimír Jelínek

Doba nasazení: leden 2013 - červenec 2013

Celkový počet vojáků: 100

Jádro 11. jednotky Lógar tvořili příslušníci 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Josefa Ereta z Jindřichova Hradce. Dále jednotku doplňovaly svými příslušníky velitelství 4. brigády rychlého nasazení, 41. mechanizovaný prapor, 42. mechanizovaný prapor, 43. výsadkový mechanizovaný prapor, Velitelství sil podpory, 25. protiletadlová raketová brigáda, 151. a 152. ženijní prapor, 532. prapor elektronického boje, 34. základna KIS, velitelství ochranné služby VP, základna opravovaného materiálu Štěpánov, základna oprav Lázně Bohdaneč, spádové vojenské zdravotnické zařízení Bechyně a regionální úřad vojenské dopravy Plzeň.

Základními prvky 11. jednotky Lógar byly štáb, četa ochrany, četa logistiky zahrnující mimo jiné i tým pro likvidaci nevybuchlé munice a výbušnin (EOD - Explosive Ordnance Disposal) a obvaziště.

Historie 44. lehkého motorizovaného praporu:

  • Organizační jádro 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Josefa Ereta vzniklo pod velením podplukovníka Romana Náhončíka 1. dubna 2008. Prapor svou činnost zahájil 1. října 2008 v Jindřichově Hradci, na místo zrušeného 153. záchranného praporu. Hlavním úkolem praporu jsou zejména doprovody konvojů, boj v zastavěných oblastech a boj v těžko přístupném terénu, například v horách. Jak již vyplývá z názvu praporu (motorizovaný), hlavním dopravním prostředkem jeho příslušníků jsou zejména vozidla LOV IVECO, KBVP Pandur II, Tatra 810 a různé modifikace vozidel Land Rover Defender.

Předcházející jednotka:


Poslední aktualizace: 20. července 2013