Zahraniční mise » Aktuální mise » Afghánistán (Resolute Support) » Strážní rota Bagram » Slovo velitele 7. SR BAF RS (Bagram)

Slovo velitele 7. SR BAF RS (Bagram)

Vážené dámy a vážení pánové, rodinní příslušníci, vojáci,

dne 9. října 2016 převzala naše jednotka od 6. strážní roty BAF operační úkol, jehož hlavním cílem je provádět bezpečnostní opatření v severní části bezpečnostní zóny Bagram.

Čeká nás náročných šest měsíců. Není to pouze o plnění stanovených úkolů v náročných bezpečnostních a klimatických podmínkách, ale i o psychické a fyzické stránce každého jednotlivce a o žití v naprosto odlišném prostředí bez přátel a rodiny.

Všichni vojáci prošli před vysláním do zahraničí nesnadnou přípravou a výcvikem. Mnoho příslušníků má již také zkušenosti z předchozích operací na Balkáně, v Iráku i v Afghánistánu, které zcela jistě využijí v průběhu nasazení ve prospěch jednotky.

Dovoluji si tedy říci, že jsme připraveni a uděláme maximum proto, abychom tohle období zvládli a úkoly, jež před nás budou postavené, splnili se ctí.

Uvědomujeme si i roli a význam našich rodin a blízkých, kteří při nás stáli a podporovali nás v průběhu celé přípravy. Chtěli bychom jim za to upřímně poděkovat a požádat je, i když víme, že to mnohdy nebude jednoduché, aby v tom vytrvali i při našem nasazení v zahraniční operaci.

Děkujeme.

S pozdravem,

kapitán Petr Vítek

Velitel 7. strážní roty BAGRAM AIR FIELD


10. října 2016